Serc

ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.

Groot in kleinschalige zorg

We hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. We hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen ons werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft.

In de loop der jaren zijn ons veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben wij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken onze medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten.

Zorgbemiddeling

Mensen met een verstandelijke beperking (en hun ouders of verzorgers) kunnen hulpvragen hebben op allerlei gebied. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op wonen en werken/dagactiviteiten maar ook bijvoorbeeld op communicatie, zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Of er zijn vragen op (para)medisch of psychosociaal vlak.

Bij Zorgbemiddeling kunt u terecht met al die vragen. Zij kennen de mogelijkheden binnen ASVZ en kunnen samen met u beoordelen of u hier de zorg kunt vinden die u wenst, of dat er nieuwe/aangepaste vormen van ondersteuning nodig of mogelijk zijn.

Ook kunnen zij u adviseren bij andere vragen, zoals het inkopen van zorg of het aanvragen van een indicatie.

Zorgbemiddeling is eveneens een belangrijk aanspreekpunt voor verwijzende instanties.

E-mailadres zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@asvz.nl
Telefoon: 088 - 993 1295 (09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur)

ASVZ

Login voor beheerder