Serc

Praktijk Oefentherapie Cesar

26 jaar geleden was oefentherapie Cesar nog onbekend in Sliedrecht toen Claudia van Genderen zich vestigde met haar praktijk aan de Dorlandsweer. Sinds 1989 is het adres Prinsenweer 4. In het begin werden alleen patiënten met rug- en hoofdpijnklachten naar de praktijk verwezen, maar inmiddels weten huisartsen en specialisten dat oefentherapie Cesar voor veel meer klachten een goede oplossing biedt. Vanaf 1997 is  Claudia gespecialiseerd in de Bedrijfsoefentherapie en sinds 2009 is de praktijk aangesloten bij het ParkinsonNet.
Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Daarbij staat de cliënt en zijn of haar eigen mogelijkheden centraal.

Als het lichaam verkeerd wordt gebruikt of belast – al dan niet als gevolg van een aandoening –   ontstaat een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan uitkomst bieden.

Patiënten kunnen door de eigen huisarts of door een specialist worden doorverwezen. Maar men kan zich ook zonder verwijzing van de huisarts bij de Oefentherapeut Cesar aanmelden.
De behandelingen vallen binnen het aanvullende pakket van de ziektekostenverzekering.

Eén van de specialisaties van Claudia van Genderen is de ziekte van Parkinson; de praktijk is  aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet, een netwerk van paramedici bestaand uit   Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck,ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en eerste lijnspsychologen die samen met de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige een team vormen rondom de Parkinson patiënt.

Praktijk voor Oefentherapie Cesar

  • Prinsenweer 4
  • 3363 JK Sliedrecht

  • 0184 411279
Login voor beheerder