Serc

Stichting Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Zuidvleugel (VWZV) komt  op voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze doelgroep kan voor advies en ondersteuning een beroep doen op VWZV.

VWZV staat vluchtelingen en migranten bij in alle stadia van hun verblijf in Nederland. Naast ondersteuning tijdens de asielprocedure wordt begeleiding geboden op diverse terreinen van het dagelijkse leven: gezondheidszorg, huisvesting, opvoeding, onderwijs en werk. Wordt de vergunning niet verleend, dan wordt begeleiding en advies geboden bij het regelen van terugkeer of door-migratie. 

VluchtelingenWerk Zuidvleugel is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Verder zijn er regelmatig stageplaatsen op de diverse locaties en een enkele keer een vacature voor een betaald medewerker. 

Na aankomst in Nederland kunnen asielzoekers een beroep doen op VluchtelingenWerk Zuidvleugel voor juridische begeleiding tijdens de asielprocedure en voor de aanvraag tot gezinshereniging.

De asielprocedure kan lang zijn, en is vrijwel altijd ingewikkeld en aangrijpend. Door veelvuldig contact en informatie uitwisseling kunnen de asielzoeker en de begeleider deze weg samen afleggen. Concreet bestaat de begeleiding uit het informeren, bemiddelen en regelen van tal van zaken rond de procedure. Begeleiders houden dossiers bij en hebben regelmatig contact met derden, waaronder advocaten en de Vreemdelingendienst.

Ook wanneer een asielverzoek wordt afgewezen is juridische bijstand aan de orde: wat zijn de rechten en mogelijkheden nu? Als de status is toegekend kan juridische begeleiding nodig zijn bij zaken als gezinshereniging en het krijgen van de nodige documenten.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op reguliere opvang, kunnen ook rekenen op de steun van VluchtelingenWerk. Deze steun bestaat voornamelijk uit het verstrekken van de juiste informatie en zorgvuldig advies, zodat een cliƫnt een weloverwogen keuze kan maken tussen (illegaal) verblijf, terugkeer of doormigratie. VluchtelingenWerk treedt tevens op als intermediair richting advocaten, noodopvang en bijvoorbeeld de Internationale Organisatie voor Migratie.

Stichting VluchtelingenWerk Zuidvleugel

  • Industrieweg 13
  • 3361 HJ Sliedrecht

  • 0184 420 365
Login voor beheerder