Serc

Baanhoek Spoorbrug

Over de Beneden-Merwede bij Sliedrecht, om precies te zijn bij de buurt Baanhoek, ligt een spoorbrug in de lijn van Dordrecht naar Gorinchem. Deze brug werd evenals de spoorlijn in 1885 in gebruik genomen.
De brug bestond oorspronkelijk uit twee grote boogbruggen boven de rivier van elk 110 meter lengte, met aan de Sliedrechtse zijde één aanbrug van 68 meter en aan de Dordrechtse zijde drie aanbruggen van 59 meter.
De pijlers waren al berekend op een dubbelsporige brug, maar dat is er tot op heden nog niet van gekomen, omdat de lijn Dordrecht-Gorinchem niet tot het hoofdspoorwegnet behoort.
Uiteraard is deze brug in WO-2 ook verwoest, zoals vrijwel alle bruggen over de grote rivieren in Nederland. In 1940 is de noordelijke boogbrug, aan de Sliedrechtse zijde dus, opgeblazen.

Bekijk de uitgebreide fotocollectie die we hebben van de Baanhoekbrug - Start Fotocollectie