Serc

Voetbalvereniging Sliedrecht

Contributiebeleid VV Sliedrecht

Contributiebeleid v.v. Sliedrecht

  

Vanaf 1 januari 2010 kent de voetbalvereniging een nieuw contributiebeleid. De regels hiervoor en de nieuwe contributiebedragen zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 6 november 2009.

 

 

Vanaf 1 januari 2010 gelden de volgende contributiebedragen per maand:

 

Senioren                     :  € 15,50

Junioren                     :  €  9,50

Pupillen                       :  €  7,50         

Rustende leden          :  €  6,00
65+                             :  €  2,50
 

Ten aanzien van het verenigingsbeleid zullen de volgende regels worden gehanteerd:

- Elk lid dient 12x per jaar contributie te betalen.
- Deze contributie wordt maandelijks bij ieder lid automatisch geïncasseerd.
- De incasso vondt plaats rond de 25e van de maand.
- Als incasso niet mogelijk is gebleken en er wordt niet op andere wijze betaald, zal het lid na 2 weken een formele brief ontvangen.
- In deze brief wordt aangegeven dat voor het einde van de lopende maand overgemaakt moet zijn (als voorbeeld: incasso maart is niet gelukt, dan moet eind april de maand maart betaald zijn).
- Als de betaling niet tijdig binnen is, krijgt het lid met onmiddellijke ingang een speel- en trainingsverbod (ongeacht het team waarin hij/zij speelt).
- Als er dan niet binnen 2 weken alsnog betaald is, krijgt het lid een brief met de mededeling dat het lidmaatschap per direct wordt beëindigd.
- In onvoorziene omstandigheden kan contact met het bestuur van de vereniging worden opgenomen om te bezien of tot een acceptabele oplossing gekomen kan worden.